FRANCUSKIE

 

     †††††

wz.15 *††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† wz.19†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††  wz.22

 

††††

wz.26 *††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††wz.33

 

†††† †††††

wz.26 panc.†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††wz.35 *†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† wz.DCA

†††††††††††††    

††††

wz.39†††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††wz.45 *

 

††††

wz.58†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† wz.79 F1

 

         

 wz.51 OTAN *                                          wz.51/56 *                                           wz.56 OTAN

 

wz.78 F1 *

 

††††

SPECTRA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††wz.??

 

he≥my tropikalne