NIEMIECKIE

 

          

 wz.16 *                                                   wz.17/18 *                                                   wz.18

 

wz.NSKK

 

          

wz.                                                                 wz.                                                          wz.34 *

 

    

wz.38                                                               wz.??

 

        

wz.35 *                                                      wz.40 *                                                      wz.42 *

 

Fabryki he³mów niemieckich.

 

          

wz.35 Luftschutz *                               wz.40 Luftschutz *                              wz.42 Luftschutz

 

         

wz.38 *                                                       wz.39 *                                                       wz.44 *

 

wz.4?

 

he³my tropikalne

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdobyczne he³my przejete przez Niemców.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RFN

 

        

   wz.40/53 *                                    wz.GSG9                                 wz.59 Bord *

 

    

wz.56 *                                                      wz.59 *

 

          

  wz.60 *                                                       wz.61 *                                                  wz.81*

 

He³my eksperymentalne

 

 

wz.826

 

DDR

 

wz.54

 

          

 wz.56 *                                                       wz.66                                                        wz.76 *

 

wz.56 paradny