SZWAJCARSKIE

 

     †††††

†††  wz.18 *                                                wz.18/40 *                                                  wz.18/46 *

 

†††† †††††

†††† wz.18/63 *†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† wz.71 *††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† wz.48/62 *

 

††††

wz. SIG